sosyal medya yazarlığı

Sosyal medya yazarlığı artık günümüzün vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. İnsanlar internetin olduğu her yerde mutlaka bir makale ile karşılaşıyor ve mutlaka her firma kendini tanıtmak için sosyal medyaya başvuruyor.

İnternetin Hızla Yayılmasının Şirketlerin Üzerindeki Sosyal Medya Etkisi

 

İnternet kullanımı arttıkça sosyal medya yazarlığı da geniş bir alana yayılıyor. Sosyal medya yazarlığından en fazla faydalananlar arasında işletmeler yer alıyor. Haliyle sosyal medya yazarlığının gelişmesi de en çok onların işine geliyor diyebiliriz. Markalar ve şirketler reklamlarını bu yolla doğrudan, kolay ve daha maliyetsiz bir şekilde geniş kitlelere aktarabiliyorlar. Ürünleri müşterilerine daha rahat ve kolay bir şekilde tanıtma fırsatını buluyorlar.

Müşterilerin sorularına cevap verip, onların sorunlarıyla yakından ilgilenebiliyor, ürün ve hizmetleriyle ilgili geri bildirimleri daha hızlı alabiliyorlar.

Bu hem satıcı açısından hem de müşteri açısından daha yararlı bir durum şüphesiz. Satıcı müşteriye kendini daha iyi ifade ediyor ve bu yanlış anlaşılmalardan kurtarmalarına yarayabiliyor. Müşteri de daha net bilgi alabiliyor ve sorununu rahat ve anlaşılabilir bir şekilde satıcıya aktarabiliyor.

Bu işletmeciler açısından paha biçilemez bir durum. Bu durum zaman zaman işletmeler arasında kıyasıya rekabetlere de neden oluyor. Her firma kendi ürün ve hizmetlerinin satılması için elinden geleni ardına koymaksızın çalışıyor. Bu da bir yandan ürün ve hizmetleri her geçen gün daha çekici bir hale getirirken, müşterilere de ilginç tanıtım kampanyaları ve promosyonlar olarak dönüyor.

Farklı markaların aynı ürünleri bu çekişme nedeniyle daha çok ilgi görüyor ve bu ilgi o ürünün değerini oldukça fazla artırıyor.

Değişen ve Gelişen Sosyal Medya Alışkanlıkları

 

Yirmi birinci yüzyıl, kitle iletişim teknolojilerinde akıl almaz bir gelişime sahne yaşanıyor. Dünyanın artık küçüldüğü, birbirine yaklaştığı ve iletişimin geniş kitlelere yayıldığı hem de oldukça ucuz bir dönemi yaşıyoruz. Bu imkânların sağlanmasındaki ana etken, hiç kuşkusuz, internet ve bilgisayar teknolojilerinde görülen gelişmelerdir. Günümüzde günden güne artan alım ve ulaşım kapasitesiyle internet, çağa hâkim iletişim teknolojisidir.

İnternet teknolojilerinin gelişimiyle birlikte artan “sanal gerçeklik” algısı, insanları “sosyal medya” alışkanlıklarına yönlendirdi. İnternetin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan sosyal medya kavramı, medyanın tüm imkân ve olasılıklarını, küresel bir ağ üzerinden insanlara aktarmayı mümkün kılıyor. İnternet ağ ve hizmetleri dünyayı sardıkça, sosyal medya da kendi olanaklarını büyütme ve genişletme imkânları sunuyor.

Sosyal Medya ile İnternet Ortamında Müşteri İlişkileri İçin Yeni Yöntemler

 

Eski yöntemlerin ve geleneklerin topyekûn olarak değişim gösterdiği yirmi birinci yüzyılda, işletmelerin ve ticaretin dili de internete ve sosyal medya zeminine adapte olmak zorunda. Bu açıdan bakıldığında işletmelerin pazarlama birimleri, kendi saygın marka değerlerini sosyal medya üzerinden tanımlama aşamasına erişme yollarını gözetiyor. Sosyal medya üzerinde dönen videolar, reklamlar, viral reklam denemeleri, bu algının kabul edildiğine dair önemli göstergeler barındırıyor.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, “hedef kitle” kavramı karşımıza çıkar. İşletmeler, tüketim alışkanlıklarının hangi hedef kitle içerisinde ne derecede kabul gördüğünü algılamak ve bunu pazarlama stratejilerinde kullanabilmek için, sosyal medyayı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir biçimde rahatlıkla kullanabilir. Bu imkân, işletmeler için hem vakit, hem de maddi anlamda büyük faydalar doğurabilir.

Tüm bu parametreler ışığında sosyal medya yazarlığı büyük önem taşıyor. Sosyal medya aracılığıyla pazarlanan ürünlerin reklam, görsel, içerik ve benzeri metinsel altyapısı, ürünün pazarlanması ve alıcıyı ikna aşamalarında karşımıza çıkan en önemli faktördür. Yazının kuvveti, son zamanlarda görselin hızlı gelişimine rağmen halen insan zihninde büyük bir paya sahip ve ikna aracı olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal medyanın görece yeni ve hızlı gelişimi, kalitesiz işlerin ve amatör yaklaşımların hâkimiyetinde… Bu algının kırılması ve kaliteli bir yazarlığın varlığı, hem sosyal medya kullanıcıları için, hem de sosyal medyayı bir “prestij alanı” olarak gören işletmelerin kendisini kanıtlaması ve var edebilmesi için gereklidir diyebiliriz.

Yazarlar: Erencan Y. – Özer Ö.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Gönderiliyor

©2019 WebEditoryal designed by Karaoğulları Medya

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?